Światłość Nieustająca

ofiarowanieŚwięto Ofiarowania Pańskiego, zwane w Polsce Świętem Matki Bożej Gromnicznej, kończące w naszej Ojczyźnie okres śpiewania kolęd zaprowadza nas po raz drugi do małego Jezusa. Ewangelista Łukasz opisuje nam jak to Maryja, wraz z Józefem przynieśli do świątyni swoje nowonarodzone dziecko, aby przedstawić je Bogu. Na ten szczególny dzień przez całe życie oczekiwał Symeon, który przed śmiercią chciał ujrzeć zbawiciela świata. „Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów” – mówi. Jezus zostaje ukazany światu jako potężny król i władca. Symeon nazywa Go „Światłem na oświecenie pogan”. Chrystus przyprowadza do siebie wszystkich spragnionych miłości, którzy podążają za Jego światłem. Tym samym również my mamy wskazywać ludziom to światło, które nigdy nie zgaśnie i opromienia całą Ziemię. To z jednej strony radosne wydarzenie zapowiada nadejście kolejnych, mniej optymistycznych zdarzeń. Starzec Symeon przepowiada Maryi, że Jej mały jeszcze Syn będzie cierpiał, że upadnie, że cały Izrael powstanie przeciwko niemu. Ona, jako Matka będzie cierpieć razem z Nim, a Jej duszę „miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Maryja już od chwili Zwiastowania wie, że jej dziecko jest wyjątkowe, a Ona wybrana przez Boga któremu się poddaje, jednakże słysząc tak straszne słowa nie odchodzi z drogi, która prowadzi na Golgotę. Zostaje z Jezusem do końca. Św. Jana Pawła II w 1997 roku dzień 2 lutego ustanowił Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Dziękujmy Bogu za dar powołania, którym obdarza swoich wybranych, aby z Jego pomocą byli oni świadkami bożej miłości w świecie i wśród ludzi. Modlitewną pamięcią obejmijmy pracujące w naszej Parafii Siostry Służebniczki Dębickie, Instytut Niepokalanej Matki Kościoła oraz Duszpasterzy aby wciąż odnawiali swoją przyjaźń z Jezusem i podążali za Światłem swojego życia. 

 

 

KANCELARIA

KONTAKT