Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan

boze cialoCentrum życia każdego chrześcijanina powinna być Eucharystia. Jest ona doskonałym sposobem na zjednoczenie się z Jezusem, a także pamiątką starotestamentowej uczty paschalnej. Eucharystia jest wspomnieniem zbawczych wydarzeń z Golgoty, doskonałej, krwawej i złożonej raz na zawsze ofiary Chrystusa. Msza święta uobecnia te zbawcze wydarzenia w sposób bezkrwawy, jest jedną i tą samą ofiarą, zmienia się jedynie sposób ofiarowania. Zapowiedzią Eucharystii w Starym Przymierzu była urządzana przez Izraelitów uczta paschalna, podczas, której spożywano niekwaszony chleb na pamiątkę wyjścia z Egiptu. W Nowym Testamencie, Chrystus przed swoją Męką ustanawia w Wieczerniku sakrament Eucharystii i Kapłaństwa, łamiąc chleb i rozdzielając wino, przykazuje apostołom, aby postępowali w ten sam sposób na wieczną pamięć o tym, co ma się wydarzyć. Realna obecność Jezusa w eucharystycznych postaciach niejednokrotnie budziła głosy sprzeciwu. Między innymi z tego względu dochodziło w Kościele do rozłamów i szerzenia się herezji, które zaburzały jego naukę. Aby ujednolicić i przedstawić stanowisko Kościoła względem obecności Jezusa w Eucharystii Sobór Trydencki, obradujący w XVI wieku wydał „Dekret o Eucharystii i Kanony o sakramencie świętej Eucharystii”.

W dekrecie tym podkreślono prawdę o tym, że po konsekracji Chrystus zawarty jest w obydwu postaciach: prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie, czyli z Ciałem i Krwią, Duszą i Bóstwem, nierozerwalnie w każdym kawałku konsekrowanego chleba. Na rozwój kultu Eucharystii miało wpływ wydarzenie w Bolenie, podczas, którego Hostia trzymana przez kapłana wątpiącego w przeistoczenie zaczęła krwawić. Pod wpływem tych wydarzeń i prywatnych objawień Julianny Cornillo, francuskiej zakonnicy w 1264 r. papież Urban IV bullą "Transiturus" ustanowił święto Bożego Ciała dla całego Kościoła, jako wyraz ekspiacji za herezje i brak wiary w Transsubstancjacje, czyli przemianę Chleba w Ciało i Wina w Krew Chrystusa. Pierwsze procesje w uroczystość Bożego Ciała odbyły się w latach 1265-75 w Kolonii, w Niemczech. Pod koniec XV w. procesje były już powszechne w Anglii, Francji, w północnych Włoszech i Polsce. Jako pierwszy obchody święta Bożego Ciała w Polsce wprowadził w diecezji krakowskiej w 1320 r. bp Nanker. Już w XIV w. procesje odbywały się w Płocku. W późnym średniowieczu i renesansie największym sanktuarium kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół pod tym wezwaniem. Uczestniczenie w procesjach eucharystycznych to wyraz naszej wiary w obecność Jezusa w Eucharystii oraz możliwość spotkania się z Nim w naszej codzienności, po za kościołem. Przyjmując Komunię świętą wzbudzajmy w sobie pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczmy się z Jezusem, który przychodzi do każdego z nas w sakramencie Eucharystii /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT