Procesja Bożego Ciała

tekst zd1Jak co roku, w czwartek po Niedzieli Trójcy Przenajświętszej, obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwaną popularnie Bożym Ciałem. To szczególny dzień, kiedy Chrystus pod postacią eucharystycznego Chleba opuszcza mury kościoła, aby wejść w naszą codzienność, pójść pośród nas, do naszych problemów i życiowych utrapień. Tegoroczna procesja eucharystyczna odbyła sie jak co roku w wyjątkowej oprawie. Okno pogodowe, regionalne stroje i obecność wiernych dopełniała jej radosnego charakteru. Składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim zaangażowanym w jej przebieg: księżom, lso, siostrom zakonnym, dzieciom dzwoniącym dzwonkami i sypiącym kwiaty, DSM, bractwu różańcowemu, osobom, które przygotowały ołtarze, orkiestrze dętej, policji za zabezpieczenie trasy procesji, osobą, które niosły feretrony i chorągwie, pocztą sztandarowym oraz wszystkim wiernym za obecność i publiczne okazywanie wiary w realną obecność Jezusa w białym kawałku konsekrowanego chleba.

Tradycyjnie w dawną oktawę Bożego Ciała, zniesioną reformami Soboru Watykańskiego II, ale zachowaną w Polsce zapraszamy na procesje eucharystyczne wokół nowego kościoła przez cały tydzień. W Czwartek po procesji będzie poświecenie wianków, ziół i kwiatów. Zachęcamy do zachowywania naszych pięknych polskich tradycji. Dodatkowo w piątek, w Uroczystość Najświętszego Serca Jezusa, procesja tak jak w oktawie, wokół nowego kościoła. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT