Święta Kinga Patronką Krościenka

Bd z nami KingoStało się. Staraniem Władz Gminy Krościenko nad Dunajcem, przy wsparciu naszej Parafii Św. Kinga została oficjalną Patronką Krościenka. Idea ogłoszenia Św. Kingi patronką naszej miejscowości zrodziła się w marcu ubr. Projekt uchwały Rady Gminy o patronacie Św. Kingi został jednogłośnie przyjęty, przy aprobacie Księdza Proboszcza Henryka Homoncika, który podjął starania w tym temacie na gruncie kościelnym. W sierpniu ubr. powstały dwa dokumenty potwierdzające związki Św. Kingi z Krościenkiem, które zostały złożone na ręce Ks. Bpa Andrzeja Jeża, Ordynariusza naszej Diecezji. Dzięki jego pomocy Stolica Apostolska, wydała oficjalny dokument opieczętowany przez Dygasterię do Spraw Kultu i Dyscypliny Sakramentów stwierdzający ustanowienie Św. Kingi patronką Krościenka nad Dunajcem. W dni 23.07 w przededniu liturgicznego wspomnienia Pani Pienin, które odtąd będzie obchodzone w naszej Parafii jako uroczystość na uroczystej Mszy Św. Św. Kinga oficjalnie „przejęła” patronat nad naszą miejscowością. W uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Ks. Biskupa Ordynariusza wzięli udział przedstawiciele Władz Samorządowych, Księża z naszego Dekanatu, licznie przybyli parafianie, a o piękną oprawę zadbał nasz parafialny chór, oraz góralska kapela. Na początku Eucharystii Ks. Proboszcz przedstawił zgromadzonym dokument ustanawiający Św. Kingę patronką Krościenka nad Dunajcem, wydany przez Dygasterię do Spraw Kultu i Dyscypliny Sakramentów. Ewangelia przewidziana na tę uroczystość opowiadała przypowieść o pannach nierozsądnych i roztropnych. Kinga, to przykład panny roztropnej, która przez całe życie była przygotowana na przybycie Oblubieńca, którego wyczekiwała i ze wszystkich sił podążała Jego drogą. W homilii Ks. Biskup opisał Św. Kingę jako „postać wielowątkową”, która przekazuje nam ponadczasowe wartości. Miłosierdzie względem bliźniego, religijność, służebna funkcja władzy, to tylko, niektóre z przytoczonych przez kaznodzieję przykładów. „Wszystko rozpoczyna się od zasłuchania w Boże Słowo” - tak misję Kingi określił Ks. Biskup. Wyjaśniając funkcje patrona, Biskup Andrzej porównał go do przyjaciela, który troszczy się o nas, zabiega o nasze sprawy i dobro. Dla całej naszej miejscowości, taką osobą jest Św. Kinga w co głęboko wierzymy. Na koniec Mszy św. Ks. Proboszcz odczytał list gratulacyjny od Sióstr Klarysek ze Starego Sącza, w którym Siostry wyraziły wielką radość i wdzięczność z podjęcia takiej decyzji. Niech przykład życia Św. Kingi, naszej patronki będzie inspiracją dla ludzi żyjących w dzisiejszych czasach, czasach trudnych, gdzie trudno o prawdziwe wartości. Wsparci jej orędownictwem podążajmy za Oblubieńcem, zawsze przygotowani na Jego przybycie, jak Kinga, która obierając tą drogę, wiedziała, że nic nie straci, ale dużo zyska. /M.S./

KANCELARIA

KONTAKT