Niebiańska Armia

anio1Jak czytamy w Piśmie Świętym, a szczególnie w Apokalipsie św. Jana sfera nieba, będąca sferą sacrum jest porównywalna do wspaniałej twierdzy. Jak każde tego typu w sensie przenośnym „miejsce” potrzebuje kogoś, kto będzie go bronić przed niebezpieczeństwem. Dla Niebiańskiego Jeruzalem taką obroną są aniołowie, istoty duchowe, nie posiadające ciała, będące pośrednikami między światem niebiańskim a ziemskim, między Bogiem a ludźmi. Jak w każdej armii, także w tej niebieskiej aniołowie zostali podzieleni na tzw. Chóry, są to : Serafiny, Cherubiny, Trony, Panowania, Cnoty, Moce, Zwierzchności, Anioły oraz będące najwyżej w hierarchii Archanioły, których imiona zostały zawarte na kartach Biblii. Najważniejszy z nich to Michał, którego imię oznacza: „Któż jak Bóg”.

Nazywany jest Księciem Aniołów, jego zadaniem jest walka z szatanem oraz szeroko pojętym złem i grzechem. Drugim znanym nam Archaniołem jest Gabriel, Boży posłaniec i zwiastun boskich planów. Ostatnim znanym Archaniołem jest Rafał, znany z historii z Księgi Tobiasza, opiekun podróżnych. Na kartach Pisma Świętego Aniołowie wykonują zalecone im przez Boga zadania. Są to m.in. opieka na ludźmi, ostrzeganie przed niebezpieczeństwem, zwiastowanie Bożych planów oraz świadczenie prawdy o zmartwychwstaniu. Każdy z nas w chwili swoich narodzin otrzymał od Boga wyjątkowy prezent w postaci swojego osobistego Anioła Stróża, którego zadaniem jest nie tylko opieka nad nami, ale także prowadzenie drogą ku zbawieniu. Aniołowie Stróżowie są uobecnieniem Bożej obecności w świecie ziemskim, gdzie jak wiemy z każdej strony czyha na nas zło i szatan, będący upadłym aniołem, zbuntowanym przeciw Bogu na początku stworzenia.

KANCELARIA

KONTAKT