Aktualności

ofiara1Dni Triduum Paschalnego: Czwartek, Piątek i Sobota, to poklatkowy film ukazujący nam ogrom Bożej miłości oraz uczący, że im trudniejsza jest walka, tym wspanialsze jest zwycięstwo. Ofiara ze swego życia, którą złożył Jezus swemu Ojcu na drzewie krzyża, pozwoliła na powtórne zjednoczenie ludzkości z Bogiem. Jeden człowiek, Chrystus Jezus, poświęcając swoje życie, jako ofiarę przebłagalną za grzechy całej ludzkości doprowadził do ukazania swojej boskiej natury, jako narzędzia Boga, który przez swoja miłość do rodzaju ludzkiego pragnął nas zbawić. Jezus przez całe swoje ziemskie życie był całkowicie oddany Ojcu. Nawet podczas chwil największego cierpienia, pamiętając o mających się spełnić pismach pełen zaufania poddawał się Jego woli. Ustanowienie Eucharystii, które było początkiem ofiary bezkrwawej, a następnie śmierć Jezusa na krzyżu pozwoliły na odejście od starotestamentowych ofiar całopalnych. Jedyną doskonałą ofiara krwawą został Jezus, składając Bogu Ojcu najdoskonalszą ofiarę ze swego życia. Dziś uczestnicząc w każdej Mszy świętej, bierzemy udział wespół z kapłanem w ofierze bezkrwawej celebrując misterium zbawienia, które dokonało się na Golgocie. Eucharystia łączy nasze ofiary z ofiarą Jezusa, jest ona najlepszym pokarmem i siłą dla nas, którzy też chcemy żyć w jedności z Bogiem. Gdy brakuje nam sił, kiedy ciężko jest wytrwać przy Bogu, gdy doświadczamy cierpienia i trudności łączmy nasze myśli z Jezusem, który poprzez Mękę i Krzyż doszedł do chwały Zmartwychwstania, która była nie tylko jego zwycięstwem, ale również całej ludzkości, która wyrwana spod władzy ciemności i grzechu została powołana do życia wespół z Bogiem w wieczności. /M.S./

20230324 190519„In hoc signo vinces”- te słowa miał ujrzeć na niebie cesarz Konstantyn Wielki przed tzw. bitwą przy moście Mulwijskim w roku 312. Bitwa z stoczona z  Maksencjuszem, drugim pretendentem do cesarskiego tronu okazała się być wygrana dla Konstantyna. Późniejsze wydarzenia doprowadziły do przyjęcia przez Konstantyna chrześcijaństwa. Podążać za krzyżem to przyjmować nie tylko łaski takie jak zwycięstwo w bitwie, ale także obowiązki. Krzyż wiąże się z cierpieniem, poświęceniem i determinacją. Droga krzyża choć ciężka i trudna zwieńczona jest zwycięstwem. Chrystus tę  drogę przebył, jednakże jego zwycięstwo było naszym zwycięstwem. Cały świat został odkupiony przez jednego człowieka, który dał nam nadzieję na życie wieczne, podkreślając także to, że śmierć nie jest końcem życia, lecz początkiem doskonałego zjednoczenia z Bogiem w niebie. W piątek młodzieżowa droga krzyżowa wyszła z kościoła, aby podążać za krzyżem w terenie. Trasa prowadziła od nowego kościoła  do Grywałdu, gdzie pod kościołem miało miejsce zakończenie. Wyjątkowa atmosfera tego czasu pozwala na osobistą rozmowę z Bogiem, zadumę nad istotą krzyża, a także nad drugim człowiekiem, którego na co dzień być może nie zauważamy. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za obecność, a także za pomoc w organizacji. Bóg zapłać./M.S./

wizytacjaW dniach 18-19.03 br. w naszej parafii miała miejsce Wizytacja Kanoniczna. Jest to czas obecności biskupa w parafii, będący znakiem łaski i działania Ducha Świętego. Pozwala ona na zapoznanie pasterza z aktualnym stanem duchowym, materialnym i fizycznym parafii. Tegoroczną wizytacje w naszej parafii przeprowadzał biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej: Leszek Leszkiewicz. W sobotę Ksiądz Biskup wizytował m. in. cmentarz, kapliczkę przy cmentarzu, budynki parafialne, stary kościół. Odwiedził także Siostry Służebniczki oraz Instytut Niepokalanej Matki Kościoła na Kopiej Górce. Zwieńczeniem pierwszego dnia wizytacji była Eucharystia połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania, poprzedzona spotkaniem z Radą Parafialną i Caritasem. Biskup Leszek zwracając się do młodych i ich rodziców w swojej homilii podkreślał rolę rodzica w życiu młodego człowieka. Wspomniał także o ogromnej wartości modlitwy w życiu małżeńskim i rodzinnym. Powołując się na przykład Karola Wojtyły Seniora, ojca św. Jana Pawła II, zachęcał rodziców do częstej modlitwy wraz z dziećmi. Kończąc Mszę św. Ksiądz Biskup zachęcił młodych do kroczenia drogą światła oraz podążania za Chrystusem nawiązując do odczytywanej tego dnia Ewangelii o uzdrowieniu niewidomego. W niedzielę, będącą drugim dniem wizytacji, Biskup Leszek uczestniczył we Mszach świętych, głosząc kazania. W niedzielnej homilii podkreślił rolę rodziny w życiu chrześcijanina. Zachęcał do pielęgnowania wartości rodzinnych oraz do wspierania osób chorych i samotnych. Puentą kazania było zabieganie o codzienne proste sprawy oraz o spotykanych na co dzień ludzi, gdyż jak sugerował bp Leszek, proste słowa i gesty pozwalają odnaleźć i doświadczyć Boga w codziennym biegu życia. Bezpośrednio po Mszach św. Ksiądz Biskup spotkał się z poszczególnymi grupami działającymi w naszej Parafii. Uroczysta suma o godz. 11.00 zakończyła tegoroczną Wizytacje Kanoniczą w naszej Parafii. Księdzu Biskupowi Leszkowi składamy serdeczne Bóg Zapłać. /M.S./

GALERIA ZDJĘĆ

zwiastowanieKażdy film, który wchodzi na ekrany kin jest poprzedzony zwiastunem. Pozwala on zapoznać się widzowi z produkcją, jednak nie zdradza całej fabuły filmu. Na 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem stajemy wraz z Maryją, aby zobaczyć taki właśnie zwiastun. Ten jednak jest wyjątkowy, bo napisany przez samego Boga. Maryja, dziewczyna z Nazaretu staje przed trudnym wyborem, który tak na prawdę całkowicie odmieni jej dotychczasowe życie. Bóg wybrał ją na Matkę swojego Syna. To wielkie wyróżnienie, którego Maryja była świadoma. Co zrobiłabyś/ zrobiłbyś na Jej miejscu? Czy przyjąłbyś tak poważne przedsięwzięcie, które daje Ci Bóg, czy powiedziałbyś: Nie, Panie Boże ja się nie nadaje, ja nie mam czasu itp. Często tak się zdarza w naszym życiu. Często mówimy nie, nie chce mi się, może jutro, albo może wcale. Maryja mówi „tak”. Dokonujące się Wcielenie jest jednym z wyrazów miłości Boga do człowieka. Jezus, którego Maryja przyjmuje pod swoje serce jest największym prezentem, jaki Bóg mógł podarować człowiekowi. To On nas zbawi, to On otworzy nam drogę do nieba, w końcu to On nauczy nas prawdziwej miłości, która nie boi się nawet krzyża.

Strona 6 z 58

KANCELARIA

KONTAKT