No module Published on Offcanvas position

Sakrament Chrztu Św.

Sakrament Chrztu Świętego włącza dziecko do wspólnoty Kościoła, uwalnia go od grzechu pierworodnego. Bez przyjęcia Chrztu Świętego nie można przyjmować następnych sakramentów. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka, możliwie w jak najkrótszym czasie po narodzinach.

chcielnica-dobrego-pasterza

 

 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 • Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka (gdy ślub odbył w innej parafii)
 • Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
 • Zaświadczenia z parafii rodziców Chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Chrztu Świętego udzielamy w pierwszą niedziele miesiąca na Mszy świętej o godzinie 1200. W razie konieczności, w wyjątkowych sytuacjach, także w innym terminie, który trzeba uzgodnić z duszpasterzem.


Przypominamy że:

 • Rodzicem Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką.
 • Rodzice i chrzestni powinni w czasie Chrztu świętego dziecka przystąpić do Komunii Świętej.
 • Rodzice powinni swoim dzieciom nadawać imiona chrześcijańskie, gdyż poprzez imię wybieramy dziecku Świętego Patrona.
 • Chrzest święty powinien się odbyć w parafii zamieszkania rodziców.
 • Na rodzicach spoczywa obowiązek wychowania dziecka w duchu religijnym, doprowadzenia go do poznania Boga oraz przygotowania na przyjęcie pozostałych Sakramentów św.


Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący i niepraktykujący,
 • osoby innej religii,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • nie bierzmowani
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

Krzysztof Waksmundzki