Sakrament Chrztu Św.

Sakrament Chrztu Świętego włącza dziecko do wspólnoty Kościoła, uwalnia go od grzechu pierworodnego. Bez przyjęcia Chrztu Świętego nie można przyjmować następnych sakramentów. Chrzest zgłaszają rodzice dziecka, możliwie w jak najkrótszym czasie po narodzinach.

chcielnica-dobrego-pasterza

 

 

Dziecko do Chrztu Świętego należy zgłosić przynajmniej dwa tygodnie przed uroczystością przynosząc do kancelarii:

 • Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
 • Metrykę ślubu kościelnego rodziców dziecka (gdy ślub odbył w innej parafii)
 • Nazwiska i imiona Chrzestnych z adresem zamieszkania
 • Zaświadczenia z parafii rodziców Chrzestnych, że są praktykującymi katolikami

Chrztu Świętego udzielamy w pierwszą niedziele miesiąca na Mszy świętej o godzinie 1200. W razie konieczności, w wyjątkowych sytuacjach, także w innym terminie, który trzeba uzgodnić z duszpasterzem.


Przypominamy że:

 • Rodzicem Chrzestnym może być chrześcijanin, który przyjął sakrament bierzmowania, ukończył 16 lat i prowadzi życie zgodne z wiarą katolicką.
 • Rodzice i chrzestni powinni w czasie Chrztu świętego dziecka przystąpić do Komunii Świętej.
 • Rodzice powinni swoim dzieciom nadawać imiona chrześcijańskie, gdyż poprzez imię wybieramy dziecku Świętego Patrona.
 • Chrzest święty powinien się odbyć w parafii zamieszkania rodziców.
 • Na rodzicach spoczywa obowiązek wychowania dziecka w duchu religijnym, doprowadzenia go do poznania Boga oraz przygotowania na przyjęcie pozostałych Sakramentów św.


Rodzicami Chrzestnymi nie mogą być:

 • niewierzący i niepraktykujący,
 • osoby innej religii,
 • pozostający tylko na kontrakcie cywilnym lub związku partnerskim,
 • nie bierzmowani
 • prowadzący gorszący tryb życia.

Obowiązki osób podejmujących funkcję rodzica chrzestnego określa Kodeks Prawa Kanonicznego (kanony 872-874.)

KANCELARIA

KONTAKT