Kapliczka Św Antoniego

Kapliczka Św Antoniego - ul. Jagiellońska

Święty Antoni
Niech Twa modlitwa
od wrogów nas broni,
I da nam cnotę pracowitości,
Domowej zgody i wytrwałości,
Święty Antoni Padewski,
Broń Ruś, Koronę i lud litewski,
Chroń nas od chorób, daj chleb powszedni,
By szczęście mieli i ludzie i biedni.

Krościenko n.D. 1.08.1888 Marian Gorzkowski

Kapliczka-Sw-Antoni-3 Kapliczka-Sw-Antoni-6 Kapliczka-Sw-Antoni-8

KANCELARIA

KONTAKT